Adverteren

Adverteren op naaien-tutorials

Waarom?

Naaien-tutorials is een unieke website gedreven door een zeer actieve community op social media met meer dan 10.000 leden. Met een advertentie op naaien-tutorials bereikt u een grote groep mensen met één en dezelfde passie. Namelijk naaien en handwerken.

Er zijn de volgende advertentiemogelijkheden.
W180 pixels H560 pixels
W1000 pixels H200 pixels

Nb. de advertenties zijn adaptief op verschillende apparaten zoals een telefoon of tablet. De maten zullen altijd passend zijn bij de inhoud.

Andere advertentiemogelijkheden:

Linkvermelding in de social media groep, gesponserde post in de social media groep.

Advertentiemogelijkheden voor banners:

 • De blogberichten (inclusief een eenmalige vermelding in de nieuwsbrief).
 • Keuze op de plek van de pagina.
 • Op de homepagina en winkelpagina zijn geen advertentiemogelijkheden

In alle advertentieposities kunnen zowel tekst als beeldadvertenties worden geplaatst.

Advertentiemogelijkheden voor links:

Het is mogelijk een linkvermelding in een blog of de social media groep te krijgen. Een linkvermelding kan per maand, half jaar of jaar worden afgenomen.

Voor tarieven en advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen via [email protected]

Voorbeeld reclamebanner 180 x 200

voorbeeld advertentie banner verticaal
advertentiebanner horizontaal

Wat u krijgt:

 • Vermelding van uw advertentie in 3 blogs
 • Éénmalige vermelding in de nieuwsbrief
 • De blogs met de advertenties worden minimaal 1 keer per jaar gedeeld in de social media groepen. 

De voorwaarden:

 • De advertentie heeft te maken met naaien of met handwerken.
 • U heeft als adverteerder geen enkele invloed van de inhoud op de website.
 • De advertentie wordt aangeleverd door u als adverteerder in de maten 180×560 of 1000×200. Maten kunnen in overleg enigszins afwijken. Hulp met de lay-out van de advertentie door naaien-tutorials is mogelijk. 
 • De linkvermelding via een social media post wordt gedaan op de facebookpagina en de Pinterest pagina. 
 • Overige linkvermeldingen op de webpagina van naaien-tutorials worden in overleg bepaald. Linkvermeldingen op de homepagina en de webwinkel zijn niet mogelijk.
 • De advertenties zijn adaptive, dit houdt in dat de maat aangepast wordt aan het device waarop de website bekeken wordt.
 • De advertenties worden in principe geplaats op het blog naar keuze. Als er geen plek meer is op het blog van uw eerste keuze, dan zal de advertentie geplaatst worden op een blog naar tweede keuze. Indien er geen tweede keuze kenbaar wordt gemaakt, dan zal de advertentie op een willekeurig blog worden geplaatst 
 • Naaien-tutorials is niet aansprakelijk voor foutief aangeleverde banners, zoals verkeerde prijsvermeldingen of type-of stijlfouten.
 • De blogs waarin uw advertenties worden getoond, worden tenminste 1 keer per jaar in de social media groep gedeeld op Facebook en Pinterest. 
 • De advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, welke telkens stilzwijgend met eenzelfde periode wordt verlengd. De opzegtermijn voor beide partijen is één maand voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode. Betaling dient per abonnementsperiode vooruit plaats te vinden.
 • Het is niet mogelijk te adverteren op de homepagina en de pagina van de webwinkel.
 • Naaien-tutorials.nl behoud zich het recht om advertenties te weigeren waarvan zij vindt dat deze niet passen bij naaien-tutorials. 
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn vastgesteld voor de contractperiode. Naaien-tutorials behoud het recht om de tarieven per jaar te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt en u heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als u niet akkoord gaat met de wijziging. 
 • De algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen of een ander idee om te adverteren. Neem contact op via [email protected] 

Content plaatsen zonder reclamedoeleinde? Kijk op content aanmelden hoe je dit kunt doen.

Winkelwagen